LPKY
Haukkulaakson ohjeet
Päivitetty 10.4.2019

Haukkulaakso on kaikkien LPKY:n jäsenten käytettävissä lukuun ottamatta aikoja, jolloin se on vuokrattu yksityiskäyttöön.
LPKY:n jäsenille majan avaimia on saatavana lainaksi "päiväkäyttöä" varten. Avainta voit kysyä majan isännältä.(kts. yhteystiedot)
Haukkulaaksossa toimii kamerahälytysjärjestelmä vahingonteon estämiseksi.

Käyttäessäsi Haukkulaaksoa:
 1. Huolehdi lähtiessäsi, että maja, sauna ja aitat ovat VÄHINTÄÄN yhtä siistit kuin sinne saapuessasi.
 2. Hakkaa tilalle käyttämäsi halkomäärä, mielellään vähän enemmänkin.
 3. muista, että maja on avaimenhaltijan vastuulla. Avaimia ei tule edelleen luovuttaa. Jäsenet saavat laina-avaimen joko majan isännältä tai yhdistyksen sihteeriltä tai näiden erikseen nimeämältä henkilöltä.
 4. Lähtiessäsi muista sammuttaa virta pääkatkaisijasta. Muista myös sulkea ovet.
 5. Ota huomioon koiran irtipidosta säädetyt määräykset liikkuessasi Haukkulaakson ympäristössä.
 6. Ilmoita välittömästi havaitsemistasi vioista isännälle (mikäli et sitä itse pysty korjaamaan).

Haukkulaakson käyttöehdot (Vahvistettu 17.10.2013)

Yleistä
 1. Haukkulaakso on tarkoitettu kaikkien jäsenten käyttöön.
 2. Kaikkien Haukkulaaksoa käyttävien tulee noudattaa välineiden käytöstä, siisteydestä yms. annettuja ohjeita.
 3. Käyttökulujen kattamiseksi voi hallitus periä jäsenistöltä pantti- ja käyttömaksuja sekä vuokrata Haukkulaaksoa yksittäisille jäsenille tai ulkopuolisille yhteisöille yksityiskäyttöön. Yksityiskäyttö tarkoittaa, että Haukkulaakso on kyseisenä aikana suljettu jäsenistön käytöstä.
 4. Haukkulaakson vuokraushintojen ja käyttökorvausten tulee olla jäsenelle merkittävästi alhaisemmat kuin ulkopuoliselle yhteisölle. Hinnat ja käyttökorvaukset päättää vuosittain hallitus.
 5. Haukkulaakson yksityiskäyttöön varaamisesta tulee suorittaa varausmaksu ja mikäli varaus perutaan myöhemmin kuin kahta (2) viikkoa ennen varausajankohtaa, ei varausmaksua palauteta.
 6. Mikäli LPKY:n jäsen varaa Haukkulaakson muulle yhteisölle (yhdistykselle tms.) kuin LPKY:lle, sovelletaan vuokraushintana ulkopuolisen yhteisön hintoja.
 7. Haukkulaaksoa ei saa käyttää kolmansien osapuolien majoittamiseen poissulkien jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet, kokeiden tuomarit ja muut tapahtumien/kokeiden järjestämiseen liittyvät henkilöt. Lisäksi tämä sääntö ei koske kohdan 3. mukaista yksityiskäyttöön vuokraamista. Hallitus voi tarvittaessa perustellusti poiketa tästä säännöstä.
 8. Haukkulaakson avaimia saa lainaksi ilman panttia lyhytaikaiseen käyttöön, mm. koejärjestelyihin, koulutuksiin, Haukkulaakson huoltotoimenpiteisiin ja virkistäytymiskäyttöön. Avain on palautettava kymmenen vuorokauden sisällä lainaamisesta, ellei muuta sovita avaimen luovuttajan kanssa. Avainten luovuttajat nimetään vuosittain. Aktiivisesti Haukkulaaksoa käyttävä LPKY:n jäsen voi myös anoa avaimen pidempi aikaiseen käyttöönsä panttia vastaan hallitukselta. Avaimen myöntämiseen voidaan pyytää suositus jaosvetäjiltä. Hallitus käy läpi vuosittain avainten haltijat ja tarkistaa heidän jäsenyytensä. Hallituksella on oikeus vaatia avaimen palautusta mahdollisten väärinkäytösten takia.
 9. Avain on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin.
 10. Avainpantin suuruus on 9.8.2013 alkaen 50€. Hallitus pidättää itsellään oikeuden muuttaa pantin suuruutta tarvittaessa.
     
Haukkulaakson aittojen käyttöehdot
 1. Aittojen käytöstä suoritetaan hallituksen vuosittain määräämä käyttömaksu. Poikkeuksista tähän päättää LPKY:n hallitus.
 2. Aittoja ei vuokrata erikseen silloin kun koko Haukkulaakso on vuokrattuna ulkopuoliselle järjestölle tai jäsenten yksityiskäyttöön. Mikäli koko Haukkulaakson varauksen ajankohtana on jäsenillä voimassaolevia varauksia yksittäisistä aitoista, ne voidaan peruuttaa tiedottaen tästä kuitenkin asianosaisille.
 3. Yksittäisiä aittoja vuokrataan ulkopuolisille (ei-jäsenille) poikkeustapauksissa esimerkiksi kokeen tms. LPKY:n järjestämän tapahtuman yhteydessä.
 4. Aittoja voi varata ennakkoon enintään yksi aitta yhtä jäsentä kohden enintään kolmeksi yöksi kerrallaan. Yhdellä henkilöllä voi olla voimassa vain yksi varaus kerrallaan.
 5. Ennakkoon varattu aitta on käytettävissä pääsääntöisesti klo 12 alkaen seuraavan päivän klo 12 saakka. Aitta on otettava käyttöön viimeistään klo 20. Aittojen tulee olla kuitenkin tyhjiä koko Haukkulaakson varauksen alkaessa.
 6. Ennakkovaraus tehdään yhdistyksen sihteerille vähintään viikkoa ennen ajankohtaa. Varaus on voimassa vasta kun sihteeri on vahvistanut sen.
 7. Mikäli ennakkovaraajia ei ole saapunut klo 20 mennessä, voidaan aittaan majoittua ilman ennakkovarausta.
 8. Aitan käyttö merkitään Haukkulaakson käyttölistaan.
 9. Aitan käyttäjä maksaa yhdistyksen tilille kulloinkin hallituksen vahvistaman käyttömaksun viikon kuluessa käytöstä. Maksukuitteja löytyy Haukkulaaksosta.
 10. Yöpyjä vastaa siitä, että aitta jää siistiin kuntoon. Muussa tapauksessa siivouskuluina veloitetaan voimassaoleva korvaus.

Koko Haukkulaakson vuokraaminen
© Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ry
Kaakon Nettipalvelu Oy