COVID-19 ehkäisy tapahtumissa ja toiminnoissa

27.11.2020
Yhdistyksen toiminnoissa tulee pyrkiä ehkäisemään tartuntojen mahdollisuus noudattamalla annettuja ohjeita sekä osallistumalla vain terveenä tapahtumiin, koulutuksiin jne. 

Jaokset voivat antaa lisäohjeita, riippuen millaista kunkin jaoksen toiminta on.

Eksoten alue

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä on todennut 26.11.2020 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella perustasolla. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Tilannekuva päivitetään Etelä-Karjalassa seuraavan kerran 3.12.2020.

Alueella on 28.11. alkaen voimassa vahva ja laaja kasvomaskisuositus, joka koskee kaikkia julkisia sisätiloja, joihin kuuluvat esimerkiksi kaupat, ostoskeskukset, pankit, kirjastot, kirkot ja kulttuurilaitokset. Kasvomaskisuositus koskee myös joukkoliikennettä, tapahtumia, yleisötilaisuuksia, sisätiloissa tapahtuvia harrastuksia ja muuta vapaa-ajanviettoa sekä yksityisjuhlia (häät, isot syntymäpäivät, valmistujaiset jne.). Lisäksi maskeja suositellaan käytettäväksi koronatestiin mennessä ja sieltä palatessa sekä palatessa riskimaasta.

Turvavälit

• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1-2 m. Seurueella tarkoitetaan tässä esimerkiksi sa- massa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia henkilöitä

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimer- kiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautu- misjärjestelyin.

Yskimis- ja käsihygienia

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Lisätietoja ja ohjeita

  • https://www.eksote.fi/Koronavirus/Sivut/default.aspx
  • https://www.avi.fi/documents/10191/17217812/OKM-THL_Ohje+yleisötilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+käytössä_FI.pdf/6562b3bd-1698-4c24-9223-77b8afd0b81e
  • https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset