Hallituksen kokouskuulumisia 1/22

27.01.2022
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 25.1.22 Teamsilla.


✏️Nimettiin varapuheenjohtajaksi Heini Ikonen, rahastonhoitajana jatkaa Susa Piirainen, sihteerinä Anu Halonen ja jäsensihteerinä Virpi Suikkanen.
✏️Käytiin läpi jaosten toimittamat palaverimuistiot, ja puollettiin yksi tuomarihakemus
✏️Vahvistettiin uudet toko-jaosvetäjät
✏️Pyydetään jaoksia toimittamaan toimintakertomukset 15.2. mennessä hallitukselle
✏️Pyydetään jaoksia toimittamaan ansiomerkkianomukset hallitukselle 1.3. mennessä
✏️Hyväksyttiin 18 uutta jäsentä ja myönnettiin ero yhdelle. Hyväksyttiin 6 jäsenen siirto kantajäseniksi.
✏️Vahvistettiin vuoden menestyneimmät koirat
✏️Käsiteltiin jäsenistön jättämät varauskyselyt Haukkulaaksoon ja pyydetään täydentämään varauspyyntöjä helmikuun loppuun mennessä niiltä osin missä varausajankohdille ei ollut suunniteltua toimintaa vielä
✏️Käytiin läpi koiranäyttelyn vastuualueet ; lipunmyynti ja rokotustentarkastus. Näyttelytoimikunta kaipaa aktiiveja mukaan toimintaansa mm. somevastaava, markkinointivastaava, kehätoimitsijavastaava. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Niina Hyväriseen. Seuraava näyttelytoimikunnan kokous on 22.2.
✏️Jatkettiin kotisivujen palvelintilausta sekä tilattiin arkistoitavat painatukset Älppäreistä
✏️ Nimettiin uudet edustajat kennelpiirin pk-jaokseen ja päätettiin toimittaa uusi, kirjallinen selvityspyyntö kennelpiirin hallitukselle koskien kennelpiirin pk-jaoksen toimintaa
✏️Päätettiin pitää kevätkokous 30.3.
✏️Seuraava hallituksen kokous 1.3.