LPKY
Pelastuskoiratoiminta

Pelastuskoiratoiminta on koiraharrastajien panos Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa)hätään joutuneiden ihmisten auttamiseksi katoamis- ja onnettomuustilanteissa.
Toiminnan tarkoituksena on kouluttaa osaavia koiria ja ohjaajia käytännön etsintä- ja pelastustehtäviin toimimaan niin poliisin-kuin pelastusviranomaisten alaisuudessa.

Kun pelastuskoira on suorittanut määrätyn tasovaatimuksen mukaiset pelastuskoirakokeet ja
käyttöönottotarkastustestin voidaan se nimetä pelastuskoiraryhmään. Koiraa voidaan käyttää kadonneiden, eksyneiden tai sortuneisiin rakennuksiin jääneiden ihmisten etsinnöissä.
Pelastuskoiraryhmät ilmoittavat valmiustasonsa Vapaaehtoiselle Pelastuspalvelulle/ pelastusviranomaisille, jotka
tarvittaessa hälyttävät ryhmät etsintöihin. 

Koirien koulutustasoa on koko ajan ylläpidettävä ja kehitettävä. Kokeen suorittaminen on alin
tasovaatimus. Luotettava pelastuskoira suoriutuu huomattavasti vaativammista etsinnöistä
kuin koesuorituksissa edellytetään.
 
 
Millainen koira ja ohjaaja sopivat pelastuskoiratoimintaan?

Pelastuskoiraksi voi kouluttaa periaatteessa minkä tahansa koiran. Perusedellytyksinä on että koira on fyysisesti hyvässä kunnossa, kohtuullisen rohkea sekä mielellään avoin ja ystävällinen vieraita ihmisiä kohtaan sekä kykenevä liikkumaan vaikeakulkuisessakin maastossa. Sillä tulee olla erinomainen hajuaisti ja taipumus sen käyttämiseen ohjaajan ohjauksessa.

Pelastuskoiratoiminta asettaa vaatimuksia myös koiranohjaajalle. Ohjaajan tulee olla stressiä ja hankalia olosuhteita pelkäämätön. Hänen tulee rehellisesti tiedostaa ja tunnustaa sekä omat että koiran rajat vaativissa olosuhteissa toimiessaan. Toiminta edellyttää myös ohjaajalta hyvää fyysistä kuntoa.

Lisätietoa pelastuskoirakokeista ja koulutuksesta Palveluskoiraliiton sivuilta
© Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ry
Kaakon Nettipalvelu Oy