Ajankohtaista

Mitä - Missä - Milloin

Löydä Sinua kiinnostavat tapahtumatTIEDOKSI JÄSENISTÖLLE :
Kevätkokouksen asialistalle on saapunut jäsenistöltä kaksi käsiteltävää asiaa.

 

Ilmoitus jaosvetäjän (pk-jaos) toimesta jättäytymisestä.
Esitys uuden jaosvetäjän/-vetäjien (voisi olla 2-4 yhteensä) valinnasta kevätkokouksen kohdassa 8.

Esitys Haukkulaakson vuokraushinnoittelun täsmentämiseksi:

Haukkulaaksoa vuokrataan jäsenhinnalla seuraavien ehtojen täyttyessä:
- jäsenet voivat vuokrata majaa yksityiskäyttöönsä (kuten syntymäpäivät, saunailta, kasvattajapäivät vuokraajan ollessa kyseisen kennelin kennelnimen omistaja) edellyttäen että tapahtumasta ei peritä osallistumismaksuja. Kyseisiä maksuja perittäessä katsotaan tapahtuman olevan verrattavissa yhdistyksen, yhteisön tai yrityksen toimintaan ja tällöin sovelletaan varauksessa ulkopuolisen vuokraajan varausehtoja.
- edellisestä poiketen jäsenet voivat vuokrata Haukkulaakson jäsenhintaan omaan maksulliseen koiraleirikäyttöönsä edellyttäen, että vähintään 3/4 osallistujista on LPKY:n jäseniä
- jäsenhinnan edellytyksenä on että jäsen on aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa mukana osallistumalla talkoisiin, yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin kouluttajana tai koulutettavana, tai toimimalla yhdistyksen hallituksessa, kirjanpidossa, jaosvetäjänä tms. vastuutehtävässä. Aktiivisuudeksi katsotaan osallistuminen vähintään kolmesti kuluneen vuoden sisällä, tai että henkilö on yleisesti tunnettu aiempina vuosina aktiivisesti yhdistyksen hyväksi toiminut jäsen. Pelkkä jäsenmaksun maksaminen ei riitä perusteeksi aktiivisuudesta.
Täsmennys astuu voimaan heti kevätkokouksen hyväksyttyä sen.

Etkö vielä kuulu meihin?