Ajankohtaista

Mitä - Missä - Milloin

Löydä Sinua kiinnostavat tapahtumat


Syystalkoot!

Ei erillistä ilmoittautumista, huomioidaan turvaohjeet.
Tekemistä riittää ympäri Haukkulaaksoa! 


Syyskokouskutsu

Tervetuloa LPKY:n sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 19.11.2020 klo 18 Kimpisen koulun auditorioon (Pohjolankatu 22) Saavuthan vain terveenä! Suosittelemme maskin käyttöä kokouspaikalla.

 

Kokouksessa käsitellään pykälän 13§ asiat. Lisätään asialistaan kohta 5. jossa käsitellään vuoden 2019 näyttelytoimikunnan toimintakertomus ja vastuuvapauden myöntäminen asianosaisille.

Kohdassa 14. Hallituksen esittämät asiat käsitellään hallituksen esittämä ehdotus Haukkulaakson säännöistä sekä päivitetyistä kulukorvausohjeista. Nämä ovat luettavissa kolme viikkoa ennen kokousta kotisivuilta osoitteessa www.lpky.fi (Tapahtuma-arkisto), tästä pääset suoraan esityksiin


1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5 . Vahvistetaan näyttelytoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2019 ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
 6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
 9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, joka samalla on hallituksen puheenjohtaja
 10. Valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
 11. Valitaan kaksi tilintarkastaja sekä heidän varamiehensä
 12. Valitaan kokousedustajat ja heidän varamiehensä
 13.Valitaan jaostojen vetäjät
 14. Hallituksen esittämät asiat
 15. Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet
 16. Kokouksessa esitetyt asiat, joista voidaan tehdä päätös, jos kokous on yksimielinen

Etkö vielä kuulu meihin?