Materiaalipankki

Yhdistyksen säännöt

Toimintaohjeet

Lomakkeet


Kulukorvauslomake täytetään haettaessa kulukorvausta yhdistyksen toimintaan kohdistuvista maksuista, jotka on ensin itse maksettu.
Lomake toimitetaan kuitin kanssa jaosten alaisissa tapahtumissa/kuluissa jaosvetäjille, jotka välittävät kulut rahastonhoitajalle, mikäli kulu on ollut aiheellinen.
Muissa tapahtumissa/kuluissa sihteerille (-->hallitukselle). 
Mikäli lomaketta ei ole mahdollista täyttää, tulee samat tiedot kirjata sähköpostin tekstikenttään. 


Tapahtumien budjetti suunnitellaan lomakkeelle, joka toimitetaan tapahtumaesityksen kanssa hallitukselle käsiteltäväksi. Tapahtuman jälkeen toteutuneet kulut ja tuotot raportoidaan samalla lomakkeella jaosvastaavien kautta rahastonhoitajalle. 

Muuta