Materiaalipankki

Yhdistyksen säännöt

Toimintaohjeet

Lomakkeet

Kulukorvauslomake täytetään haettaessa kulukorvausta yhdistyksen toimintaan kohdistuvista maksuista, jotka on ensin itse maksettu.
Lomake toimitetaan kuitin kanssa jaosten alaisissa tapahtumissa/kuluissa jaosvetäjille, jotka välittävät kulut rahastonhoitajalle, mikäli kulu on ollut aiheellinen.
Muissa tapahtumissa/kuluissa sihteerille (-->hallitukselle). 
Mikäli lomaketta ei ole mahdollista täyttää, tulee samat tiedot kirjata sähköpostin tekstikenttään.