Ensiaputaitojen päivitystä PEKO-porukalla

23.03.2022

"LPKY:n Pelastuskoirajaoksen hälytysryhmä pyysi minulta päivitystä ensiapuun. Tuumasta toimeen. Räätälöin opetuksen keskittyen maastoetsintään ja sieltä mahdollisesti löytyvien autettavien ensiapuun. Koulutus pidettiin 23.3.22 Meripelastusseuran tiloissa.

Aluksi päivitettiin elvytyksen uudet ohjeet aikuisille ja lapsille, sekä käytiin elvytyksen kulmakiviä läpi. Tajuttomuuden syitä opeteltiin Voi Ihme - muistisäännön avulla ja auttamismenetelmiä niihin. Vammoja käsiteltiin haastavistakin lähtökohdista mm. putoamisesta aiheutuvat.Sokin syitä ja seurauksia pohdittiin yhdessä sekä toimintamalleja niihin. 

Hyvää keskustelua ja ajatuksia omaan toimintaan saatiin aikaiseksi.
Ensiaputaitoja on hyvä pitää yllä ja teoriatietoja päivittää ajantasalle muutaman vuoden välein. Näitä pidetään jatkossa varmasti lisää!"

Kurssin piti ja tekstin on kirjoittanut Ensihoitaja YAMK Kirsi Seppänen. Kirsi on toiminut ensihoidon tuntiopettajana ja omaa kokemusta ensihoidosta monella eri tasolla. Kirsi on myös yhdistyksen hälyryhmäkokeelana spkn Divan kanssa. 

Omaatko sinä jonkin taidon tai kokemusta, josta voisi olla hyötyä muille? Ole rohkeasti yhteydessä jaosvetäjiin/hallitukseen niin suunnitellaan!