Esitykset kevätkokoukselle

14.03.2024

Yhdistyksen sääntömääräiselle kevätkokoukselle, joka pidetään tiistaina 19.3.2024 Pontuksen koululla klo 18 alkaen, on tullut yksi ehdotus hallitukselta, yksi ehdotus jäsenistöltä sekä yksi aihe keskusteluun jäsenistöltä. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälän 12 mukaiset asiat. 
12§ Kevätkokouksessa, joka pidetään ennen 1.4.- käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Hallituksen esittämät asiat
8. Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet
9. Kokouksessa esitetyt asiat, joista voidaan tehdä päätös, jos kokous on yksimielinen

Hallituksen esitys käsitellään kohdassa 7. 
Jäsenistöltä tullut esitys sekä keskustelun aloitus käydään kohdassa 8. 

Keskusteltavaksi nostettu aihe jäsenistöltä; "Yhdistyksen varojen käyttäminen koulutustoiminnan järjestämisen tukemiseen"

Kokouksen jälkeen palkitaan vuoden 2023 menestyneimmät koirat. Hallitus on nykyisten Vuoden Koira -kriteereiden mukaisesti päättänyt olla palkitsematta junior- ja veteraanimuotovalioita.

Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen asioihin! Hallituksen esitys tekstimuodossa

Esitys Suomen Palveluskoiraliiton vaatimien kurssien ja jäsenyyksien korvaamisesta koetoimitsijoille yms vastuu henkilöille vuonna 2024

Suomen Palveluskoiraliiton eettiset koulutukset tulevat asteittain pakollisiksi ja ovat muuttumassa maksullisiksi vuoden 2024 aikana. Eettinen koulutus maksaa 20€. Vuonna 2024 se vaaditaan mm tuomareilta ja koetoimitsijoilta. Vuodesta 2025 alkaen se vaaditaan myös kokeisiin osallistuvilta harrastajilta. LPKY haluaa omalta osaltaan kannustaa jäsenistöään eettisen koulutuksen käymiseen. Haluamme myös korvata erilaisista koulutuksista yms. Palveluskoiraliiton vaatimuksista toimihenkilöillemme syntyviä kuluja.

Hallitus esittää, että toimintavuonna 2024 LPKY korvaa takautuvasti Suomen Palveluskoiraliiton edellyttämän eettisen koulutuksen maksusta puolet niille vastuuhenkilöille (esim. koetoimitsijat, koulutusohjaajat, tuomarit), joilta liitto edellyttää em koulutuksen käymistä. Korvaus maksetaan takautuvasti niille, jotka ovat ko toimintavuonna aktiivisesti toimineet tehtävässä, johon koulutus vaaditaan. Korvauksen hakijan tulee toimittaa kuitti koulutuksen maksusta sekä todistus hyväksytysti suoritetutusta koulutuksesta. Jaosvetäjät ja/tai hallitus tarkistaa korvauksen hakijan aktiivisuuden toimintavuonna.

Esitämme myös, että LPKY maksaa puolet Palveluskoiralehden verkkojulkaisun tilauksesta (tai saman summan kilpailulisenssistä) sekä puolet Kennelliiton jäsenmaksusta niille koetoimitsijoille ja tuomareille, joilta em. lehtitilaus ja jäsenyys vaaditaan toimiakseen tehtävissään. Nämäkin maksetaan takautuvasti aktiivisesti toimineille toimihenkilöille.

Hallitus esittää, että LPKY tukee myös kaikkien harrastajien eettiseen koulutukseen osallistumista maksamalla takautuvasti kaikille eettisen koulutuksen hyväksytysti suorittaneille 5€ palautuksen.

Hakemukset tulee toimittaa marraskuun loppuun mennessä ja ne maksetaan kootusti kaikille toimihenkilöille vuoden lopussa.

Jäsenistöltä tullut ehdotus tekstimuodossa

Ehdotus kevätkokouksessa käsiteltäväksi:

Ehdotetaan, että yhdistyksen arvo-/joukkuekilpailuedustajien kulujen korvaamisesta poistetaan kilometrikorvaukset, mutta osallistumismaksujen korvaus säilytettäisiin ennallaan.

Ehdotuksen perusteluna on pyrkiä vähentämään Lappeenrannan palveluskoirayhdistyksen vuosittaisia kustannuksia.

Alla on muutosehdotus Kulukorvaus-lomakkeen muuttamisesta. Alleviivatut osiot poistetaan yhdistyksen Kulukorvaus-lomakkeen kohdasta 2.2.

Kulukorvaukset-lomake:
2.2. Yhdistyksen arvo-/joukkuekilpailuedustajien kulujen korvaaminen
Kuluja korvataan vain niille henkilöille, jotka LPKY:n hallitus on lähettänyt edustamaan yhdistystä SPKL:n alaisten koelajien SM-kokeissa, piirinmestaruuskokeissa, kaupunkiotteluissa tms. kilpailuissa. Hallitus voi harkintansa mukaan rajoittaa joukkueen kokoa tai korvauksen suuruutta. Matkat tulee suorittaa mahdollisuuksien mukaan yhteiskyyteinä. Hallituksen lähettämälle, yhdistystä edustavalle kilpailijalle korvataan:
• osallistumismaksu
omalla autolla kilometrikorvaus tai halvimman julkisen kulkuneuvon kustannus (matkalippu tai kuitti liitettävä matkalaskuun).

Kotisivujen tekstityökalu ei tue alleviivausta, esityksen mukaiset alleviivatut kohdat tekstimuotoisessa versiossa kotisivuilla lihavoituna.