Hallituksen kokous 11/23

03.10.2023
Hallituksen kokous 11/23

  

▪️Keskusteltiin ja päätettiin toteuttaa lomake/fraasipohja ostojen/maksujen hyväksymisestä rahastonhoitajan ja kirjanpitäjän työn helpottamiseksi

▪️Vahvistettiin päätös 6.12. pidettävän Juha Korrin suojelun C-osaan tutustumispäivän toteuttamisesta
▪️Käytiin läpi PK- jaoksen palaverimuistio
▪️Vahvistettiin aiemmin tehty päätös puoltaa Riikka Lalun ja Paula Vataan osallistumista Ryhmänjohtaja 1 kurssille Nurmijärvelle 7. - 8.10.2023
▪️Todettiin näyttelyharjoituksia olevan suunnitteilla loppuvuodeksi
▪️Vahvistettiin rally-tokon piirinmestaruusjoukkue
▪️Todettiin lehteen kaivattavan lisää sisältöä juttujen muodossa
▪️Käytiin läpi PK SM-palaverimuistio
▪️Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä ja todettiin yksi eronnut jäsen
▪️Käsiteltiin yksi Haukkulaakson varausanomus
▪️Todettiin Tapavainolan kentällä olevan reilusti koirien jätöksiä, päätettiin viedä kieltokyltti kentälle
▪️Käsiteltiin syyskokoukseen ja pikkujouluihin liittyviä asioita
▪️Keskusteltiin yhdistyksen varainkeruukeinoista ja raviradan grillimyynnin jatkosta. Päätettiin viedä asia syyskokouksessa keskusteltavaksi
▪️Seuraava kokous 26.10.