Hallituksen kokous 15/23

14.12.2023

Hallituksen kokous 15/23, 14.12.2023

Kutsuttuna hallituksen lisäksi myös v.2024 hallituksen uudet jäsenet; Maarit Kuntola, Susanna Tielinen sekä Miia Vuento. Pia Rapi oli estynyt osallistumaan. 

- Todettiin taloustilanne, ja keskusteltiin yhdistyksen maksukäytännöistä. Vuoden 2024 alusta lähtien maksut & kuitit tapahtumista rahastonhoitajalle jaosvetäjien kautta jaosten alaisissa toiminnoissa, ja hallituksen kautta muissa tapahtumissa. Yhden tapahtuman kaikki kuitit kyseisen jaoksen jaosvetäjälle, joka toimittaa kulut kerralla rahastonhoitajalle. 
Rahastonhoitaja maksaa kulukorvaukset n.kerran kuukaudessa. 
Yhdistyksen kulukorvausohje on kotisivuilla. (Työn alla myös tapahtuman budjettilomake.)

- Pyydetään v.2023 jaosvetäjiä koostamaan toimintakertomukset jaosten tapahtumista 15.1.2024 mennessä ja toimittamaan sihteerille. 

- Käsiteltiin esitys PEKO-A -kurssin järjestämisestä. Päätettiin puoltaa kurssin järjestäminen ehdollisena. 

- Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä ja vahvistettiin yksi eronnut. 

- Päätettiin palauttaa Tapavainolan kentän valot, valoteho vaikuttaa riittämättömältä. Tarvittaessa valo asiaa selvitetään uudelleen, mikäli tarvetta on. 

- LPKYn pentunäyttely 11.8.2024 on hyväksytty Kennelliitossa, toimikunta järjestäytyy tammikuussa. 

Uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokouksessa to 25.1.2024.