Hallituksen kokous 3/24

28.02.2024

Hallituksen kokous 3/2024, ke 28.2.2024 livekokouksena. 

- Todettiin taloustilanne. Tilinpäätös on hallituksen käsittelemä ja toimitettu toiminnantarkajastalle. 

- Harrastuskoiran pohjataidot -kurssi peruuntui keväältä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Hallitus toivoo kurssille jatkoa, ja työryhmä on valtuutettu jatkamaan kurssin suunnittelua. Toivotaan jaosten yhteisosallistumista mahdollisuuksien mukaan, työryhmän toivotaan koordinoivan toimintaa ja tiedottavan jaoksia. 

- Käytiin läpi suunnitelmia pk-jaokselta ja rally-toko-jaokselta. Nuorisojaos on kokoontunut kahdesti ja kolmas tapaaminen tulossa. Muilta ei toimitettuja asioita. 

- Keskusteltiin koetoimitsijoiden ja muiden vastaavien toimihenkilöiden pakollisista koulutuksista ja niiden tukemisesta. Päätettiin tehdä asiasta esitys kevätkokoukselle. Hallitus toivoo jäseniltä runsasta osanottoa, kokouksissa on kaikilla äänioikeus ja mahdollisuus vaikuttaa! 

- Päivitetään jäsenrekisteriä ajantasalle. Jäsenmaksut on tänä vuonna lähetetty sähköisinä suurimmalle osalle jäsenistöstä, paperisina niille keiden sähköpostiosoite ei ole ollut tiedossa laskujen lähettämishetkellä. Ilmoitathan aina itse muuttuneet osoitetiedot, ne eivät päivity automaattisesti! 

- Päätettiin jakaa vuoden 2023 ansiomerkit syyskokouksessa. 

- Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen omat varaukset Haukkulaaksoon. 

- Päätettiin kartoittaa talkoolaisia Tapavainolan kentän nurmenleikkaajiksi tulevalle kesälle, kysely kotisivujen Ajankohtaista-sivulla. 

- Pentunäyttelyn suunnittelut ovat hyvällä mallilla toimikunnan toimesta. Nettisivut on perustettu yhdistyksen sivujen alle, näyttelylle on luotu oma Facebook-sivu markkinointia ja tiedotuksia varten. Näyttelypaikaksi on vahvistunut Lappeenrannan Kisapuisto. Lappeenrannan kaupunki tukee tapahtuman järjestämistä. 

- Päätettiin nimetä yhdistyksen edustajat vuoden 2025 ryhmänäyttelyyn, joka järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry:n kanssa. Toimikunta aloittaa näyttelyn suunnittelun.

- Nimettiin edustaja Kymen Kennelpiirin vuosikokoukseen sekä vahvistettiin kevätkokouksen yhteydessä palkittavien Vuoden Koira 2023-pisteet. Todettiin, ettei nykyiset valintakriteerit huomioi uusia valionarvoja juniorimuotovalio ja veteraanimuotovalio, näitä ei palkita vuodelta 2023. Todettiin valintakriteereiden tarvitsevan päivitystä.