Hallituksen kokous 8/23

13.07.2023
Hallituksen kokous 8/23, 13.7.2023

💰Todettiin ajankohtainen taloustilanne, varoja on kerrytetty mm.kahviotalkoilulla Tractor Pulling -tapahtumassa raviradalla 8.7., kiitos osallistujille!

🐶 Keskusteltiin Palveluskoiraliiton eettisistä koulutuksista, kannustetaan kouluttajia ja kaikkia harrastajia suorittamaan maksuton verkkokoulutus

💡Käsiteltiin jaosten asiat, seuraava lehden deadline 15.8.

💡Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä ja todettiin 1 eronnut

🏕️Keskusteltiin Haukkulaakson kunnostustöistä, kaivo on puhdistettu ja aittoja on kunnostettu

💡Keskusteltiin ulkopuolisista käyttäjistä Tapiksella; todettiin että nykyinen vuokrasopimus kentälle kattaa yhdistyksen alaisen toiminnan, kenttä on jäsenten käyttöön

🏅Käytiin läpi Palveluskoirien SM-kisojen suunnittelumuistio, kannustetaan jäseniä osallistumaan talkoisiin

📆 Seuraava kokous 10.8.23 klo 18