Syyskokouksen satoa

19.11.2020

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11.20, kokoukseen osallistui 12 jäsentä.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämät päivitykset Haukkulaakson ohjeisiin ja käyttöehtoihin sekä yhdistyksen kulukorvauksiin. Ohjeet on päivitetty kotisivuille.

Kokouksen valitsemana v.2021 hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana toimii Oona Reponen, kiitos kuluneesta vuodesta Asko Hakulinen! 🙂

Hallituksessa v.2021 jatkavat Tuija Kajasranta, Eija Vesterlund sekä Heini Ikonen. Erovuoroisten Nina Maalahden ja Oona Reposen tilalla Anu Halonen ja Virpi Suikkanen, sekä uudelleen valituksi tullut Niina Hyvärinen. Varajäseniksi valittiin Maria Hannelin ja Mari Aapro. Lämmin kiitos Nina vuosistasi hallituksessa! 🌹

Uusi ja vanha hallitus kokoustavat yhdessä 9.12.20.