Jaosten toiminta 1.6. alkaen

31.05.2020

LPKY:n jaoksissa toimintaa voidaan jatkaa 1.6 alkaen seuraavia ohjeistuksia noudattaen.

  • Harjoitukset ja tapahtumat tulee järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa, turvavälit, hygieniasuositukset sekä osallistujamäärää koskevat rajoitteet huomioiden.
  • Seurataan SPKL:n sekä SKL:n ohjeistuksia ja tiedotteita harrastustoiminnan osalta.

"Kesäkuun alusta lähtien kokeita, kilpailuja ja testejä voidaan käynnistää hyvin pienimuotoisesti, viranomaisten asettamia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Tapahtumien järjestäjien, tuomareiden ja toimihenkilöiden on ensisijaisesti noudatettava Suomen valtion ja viranomaisten, kuten Aluehallintoviraston antamia ohjeita.
Kennelliiton hallituksen hyväksymät ohjeet lähtevät siitä, että kokeen, kilpailun tai testin voi järjestää 1.6.2020 alkaen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
- Yksittäiseen tapahtumaan osallistuu yhteensä enintään 50 henkilöä koko tapahtumapäivän aikana, mukaan lukien tapahtuman toimihenkilöt ja järjestäjän edustajat.
- Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä tai koiranohjaajana.
- Kokeessa, kilpailussa tai testissä pois lukien palveluskoirien viestikoe saa olla ainoastaan yksi ohjaaja koiraa kohden.
- Tapahtuma voidaan järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä noudattamalla ja riittävän väljästi.
- Mikäli koe, kilpailu tai testi sisältää rataan tutustumisen, saa siihen osallistua enintään viisi henkilöä kerrallaan toimihenkilöiden lisäksi.
- Koiran mikrosirun tarkistaa koiranohjaaja tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla. Toimihenkilö tai tuomari tarkistaa sirunumeron laitteesta. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että laite desinfioidaan jokaisen käyttäjän jälkeen.
- Koepaikka on tarpeeksi suuri, jotta turvaetäisyyksiä voidaan noudattaa kaikilta osin koko tapahtumapäivän ajan.
Jos turvaväliä ei voida noudattaa, ei tapahtumaa voi järjestää.
Kokeen, kilpailun tai testin järjestäjän tulee ottaa tarkkaan huomioon toimihenkilöiden ja osallistujien turvallisuus. Tapahtumaan ei saa tulla yleisöä. Vain tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömillä henkilöillä on oikeus olla paikalla.
Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin. He eivät kättele tapahtumassa ketään."
Kennelliiton uutinen kokonaisuudessaan löytyy https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kesa-heinakuun-koiraharrastustapahtumia-jarjestetaan-ilman-yleisoa

/LPKY hallitus